چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات

چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات

شرکت ویسمن ارکان در چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات تهران محصولات دو برند سامجونگ و ‏کینگ ایر را با قیمت های ویژه به نمایش می گذازد. وعده ما ضلع شرقی سالن 35 از تاریخ 25 الی ‏‏28 مهر ماه 1394‏

به اشتراک بگذارید