کلاس آموزش تعمیر چیلر

برگزاری کلاس های آموزش تعمیر چیلر

آموزش تعمیر چیلر

اولین دوره کلاس های آموزشی آشنایی با تعمیرات و نگهداری چیلرهای جذبی در تاریخ 28/2/1394 در ‏محل دفتر مرکزی شرکت ویسمن ارکان برگزار گردید.‏
در این کلاس که حدود 4 ساعت به طول انجامید مباحث مهم تعمیراتی و نگهداری برای حفظ راندمان و ‏عملکرد چیلرهای جذبی سامسونگ و نگهداری بهتر از آن ارائه گردید که مورد استقبال حضار قرار گرفت.‏
با توجه به تقاضای علاقمندان برگزاری مرتب دوره های آموزشی در برنامه این شرکت قراردارد که متعاقبا ‏بر اساس نیاز و علاقه مندی ارائه خواهد گردید.در صورت نیاز به آموزش لطفا فرم آموزش را پر نمائید.

به اشتراک بگذارید