هوارسان های دوپارچه دارای کویل انبساط مستقیم

هوارسان های دوپارچه دارای کویل انبساط مستقیم ‏DX‏ و OUTDOOR (سری KZE,KZS,KZW)

هوارسان های دوپارچه دارای کویل انبساط مستقیم DX و قسمت بیرون آنها (سری های KZE+xx , KZS+xx و KZW+xx) ساخت شرکت کینگ ایر تایوان هستند. در این هوارسان ها کویل انبساط مستقیم با بخش خارجی هوارسان در ارتباط بوده و آب از این مجموعه حذف شده است و پمپ چرخش آب هم حذف شده است و بر اساس نیاز طرح ها هوارسان با کمترین سر و صدا ظرفیت سرمایی یا گرمایی را تامین خواهد نمود.

دسته: , .

محصولات مرتبط